Dokument EU 11770/17

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na dvanáctém zasedání Konference smluvních stran ohledně návrhů změn příloh Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů předložených různými stranami úmluvy
/kód dokumentu 11770/17, COM(2017) 455 final, 2017/0210 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 11770/17 dne 30.08.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 69. schůzi dne 21.09.2017 svým usnesením č. 410 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)