Dokument EU 11726/17

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o návrhy norem jakosti pro ovoce a zeleninu přijímaných Evropskou hospodářskou komisí OSN – Pracovní skupinou pro normy jakosti zemědělských produktů (WP.7 EHK OSN)
/kód dokumentu 11726/17, COM(2017) 425 final, 2017/0191 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 11726/17 dne 30.08.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 69. schůzi dne 21.09.2017 svým usnesením č. 410 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)