Dokument EU 11719/17

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Polské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
/kód dokumentu 11719/17, COM(2017) 451 final, 2017/0205 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 11719/17 dne 24.08.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 69. schůzi dne 21.09.2017 svým usnesením č. 410 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)