Dokument EU 11518/19

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the interconnection of national centralised automated mechanisms (central registries or central electronic data retrieval systems) of the Member States on bank accounts - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o propojení národních centrálních automatizovaných mechanismů (centrálních registrů nebo centrálních elektronických systémů vyhledávání dat) členských států pro bankovní účty
/kód dokumentu 11518/19, COM(2019) 372 final/ISP (příhlásit)