Dokument EU 11501/19

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Nineteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Devatenáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
/kód dokumentu 11501/19, COM(2019) 353 final/ISP (příhlásit)