Dokument EU 11490/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, v souvislosti se zamýšleným přijetím jednacího řádu pro zprostředkování, jednacího řádu pro rozhodčí řízení a kodexu chování rozhodců
/kód dokumentu 11490/19, COM(2019) 347 final/ISP (příhlásit)