Dokument EU 11318/16

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady stanovující normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)
/kód dokumentu 11318/16, COM(2016) 465 final, 2016/0222 (COD)/ISP (příhlásit)