Dokument EU 11317/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení jednotného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU
/kód dokumentu 11317/16, COM(2016) 467 final, 2016/0224 (COD)/ISP (příhlásit)