Dokument EU 11128/17

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)
/kód dokumentu 11128/17, COM(2017) 339 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 11128/17 dne 11.07.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 69. schůzi dne 21.09.2017 svým usnesením č. 410 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)