Dokument EU 10946/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
/kód dokumentu 10946/18, COM(2018) 492 final/ISP (příhlásit)