Dokument EU 10678/16

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
/kód dokumentu 10678/16, COM(2016) 450 final, 2016/0208 (COD)/ISP (příhlásit)