Dokument EU 10167/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027
/kód dokumentu 10167/18, COM(2018) 434 final, 2018/0227 (COD)/ISP (příhlásit)