Dokument EU 10012/16

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
/kód dokumentu 10012/16, COM(2016) 378 final, 2016/0176 (COD)/ISP (příhlásit)