František Modráček

Narozen: v roce 1871
Zemřel: v roce 1960

Seznam činností

Výbor

Záznam jmenného rejstříku

MODRÁČEK František

I. voleb. kraj

PL ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. a rozp.

Vystoupil z klubu PL

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Stal se hospitantem klubu ČSD

205, 27. IV. 1923; 269. VII.

Volební soud sděluje zastavení řízení pro vystoupení ze strany.

219, 30. X. 1923; 3. VIII.

Návrhy:

o společnostech s dělnickým podílnictvím, t. 20.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na vydání zákona o úlevách daňových a poplatkových pro obecně prospěšná stavební družstva, t. 1013.

32, 14. XII. 1920; 1276. II.

na odstranění pomníků členů rodiny habsburské nebo habsbursko-lotrinské, t. 865.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

o přídělu velkého majetku pozemkového státem zabraného k účelům starobního a invalidního pojištění,

t. 4156. 214, 15. V. 1923; 498. VII.

doplňov. návrh k osnově zákona o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení nákaz zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se potírání zavíječe pelyňkového.

72, 14. VII. 1921; 442. II.

Resoluce:

týkající se novelisace opatření Stál. výb. o úhradě cen mlýnských výrobků (t. 560, příl. A, C, D, Ch).

37, 18. XII. 1920; 1535. II.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306) k § 34.

112, 19. XII. 1921; 1759. IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1553 (státní pomoc požárem postiženým v Třešti na Moravě).

61, 8. III. 1921; 2474. II.

im. výb. zpr. t. 4579 (im. H. Tausika)

272, 12. VI. 1924; 909, 910. IX.

im. výb. zpr. t. 4654 (im. H. Simma)

274, 17. VI. 1924; 983. IX.

im. výb. zpr. t. 4865 (im. Ferd. Práška)

314, 15. XII. 1924; 911. X.

im. výb. zpr. t. 4694 (im. inž. Junga)

321, 29. I. 1925; 1087. X.

im. výb. zpr. t. 4706 (im. J. Knirsche)

326, 10. III. 1925; 1281. X.

im. výb. zpr. t. 4986 (im. Št. Daruly)

330, 16. III. 1925; 1327. X.

im. výb. zpr. t. 4692 (im. H. Tausika)

347, 9. VI. 1925; 290. XI.

im. výb. zpr. t. 4992 (im. J. Kříže)

351, 1. VII. 1925; 373. XI.

im. výb. zpr. t. 4987 (im. R. Merty)

352, 2. VII. 1925; 395. XI.

im. výb. zpr. t. 5253 (im. dr. Lehnerta)

376, 13. X. 1925; 1502. XI.

im. výb. zpr. t. 5370 (im. dr. Gáti)

377, 14. X. 1925; 1526. XI.

im. výb. zpr. t. 5371 (im. dr. Hanreicha)

377, 14. X. 1925; 152-6. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 218. I.

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 479. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1093. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2294. II.

o naléh. interp. V. Johanise (t. 2499), dr. Czecha (t. 2524), A. Tučného (t. 2550) a J. Bubníka (t. 2561) o stávce bankovního personálu.

75, 22. VII. 1921; 701. III.

o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepych. (zpr. t. 2713).

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 84. IV.

o prohlášení dr. Beneše, jímž podává zprávu o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 236. IV.

o státní záruce družstvům dělnickým (zpr. t. 3314), zeměděl. (zpr. t. 3315) a svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3317).

119, 12. I. 1922; 2027. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2391. IV.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 90. V.

o obchodní dohodě. mezi R. Č. a republ. Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. V. 1921 (zpr. t. 3476).

137, 5. IV. 1922; 284. V.

o zákonu, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1518. V.

o změně a doplnění zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zpr. t. 3766).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1608. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 465. VI.

o úpravě požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15 a 16. XII. 1922; 1652. VI.

o imunitní záležitosti dr. Schollicha (zpr. t. 4661).

280, 26. VI. 1924; 1135. IX.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1672. IX.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti nepokojů v Teplicích.

20, 11. XI. 1920; 299. II.

o vyřizování žádostí stavebních družstev,

t. 882. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 1953. 67, 19. V. 1921; 108. III.

o bezdůvodném surovém věznění a zadržování čsl. příslušníků v Rusku,

t. 2777. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/II. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o udělování remunerací a výpomocí, dále o jmenování kancelářských úředníků ve státním pozemkovém úřadě,

t. 3740/II. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3801/V. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

Dotazy:

stran jmenování zástupců občanstva do českého školního výboru v Klatovech.

145, 13. VI. 1922; 774. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

Volán k pořádku:

280, 26. VI. 1924; 1130. IX.ISP (příhlásit)