Štefan Csomor

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CSOMOR Štefan

XVI. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. in. a ink.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 10. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na pomoc postiženým živelními pohromami, v okr. Parkaň a Želiezovce, t. 948.

102, 8. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 50.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 96.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr. Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 91.

Věcná poznámka:

při rozpravě o stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), v níž jménem maďar. aktivist. poslanců protestuje proti politice posl. Esterházyho a odsuzuje řeč jeho z 1. XII. 1937.

122, 4. XII. 1937; 11.ISP (příhlásit)