Rudolf Axmann

Narozen: v roce 1894

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

AXMANN Rudolf

XII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. in., ink. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon, jímž se doplňují ustanovení § 1 zákona ze dne 28. XII. 1887, č. 1 ř. z. na r. 1888, o úrazovém pojištění dělníků, ve znění zákonů ze dne 29. IV. 1912 č. 96 ř. z., ze dne 21. VIII. 1917, č. 363 ř. z., ze dne 10. IV. 1919. č. 207 Sb. z. a n. a ze dne 12. VIII. 1921, č. 300 Sb. z. a n., odstavcem 6, t. 997.

107, 22. VI. 1937; 5.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím Slavonínu, Hněvotínu a Kyselce v okr. olomouckém, poškozeným bouří dne 25. V. 1937, t. 999.

107, 22. VI. 1937; 5.

Naléhavá interpelace:

o přeložení rafinerie minerálních olejů "Apollo" ze Šumperka do Bratislavy,

t. 508. 51, 9. VI. 1936; 3.

odpov. t. 565. 57, 25. VI. 1936; 83.

Interpelace:

že se při vykonávání shromažďovací policie užívá proti sudetskoněmecké straně neobyčejně intensivních způsobů dozoru,

t. 664/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

že brněnský zemský úřad nepatřičně protahuje vydávání odvolacích rozhodnutí,

t. 672/XII. 65, 27. XI. 1936; 6

odpov. t. 805/X. 86, 11. III. 1937; 4.

jak odpovědné orgány šumperské okresní nemocenské pojišťovny užívají §§ 110 a 189 zákona o sociálním pojištění,

t. 694/XVIII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 845/XV. 88, 31. III. 1937; 4.

že v motorovém vlaku na trati z Hanušovic do Starého Města jsou výlučně české nápisy,

t. 766/XII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 925/XXIV. 104, 11. VI. 1937; 4.

že ministerstvo vnitra, "Administrace Sbírky zákonů a nařízení státu československého", porušuje jazykové právo,

t. 847/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XXV. 110, 26. VI. 1937; 3.

že orgány frývaldovské stát. policie jsou silně podezřelé, že se dopustily zlého nakládání,

t. 888/XIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že se v Mor. Berouně stranicky provádí stát. vyživovací akce a že se poukázky vydávají v místnosti něm. soc. demokratické strany,

t. 888/XIX. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

že okresní úřad v Mor. Berouně nedbá jazykového zákona,

t. 911/IV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

o protizákonném jednání dr Procházky, správce stát. policejního úřadu v Javorníku,

t. 918/VIII. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 075/V. 112, 29. X. 1937; 11.

o nedostatečné odpovědi na dotaz podle § 67 jedn. řádu poslanecké sněmovny,

t. 982/XVI. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1063/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že frývaldovský stát. policejní úřad proti zákonu zakázal schůzi ve Frývaldově,

t. 1039/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/VIII. 129, 27. I. 1938; 8.

že štábní rotmistr Alois Maca z četnické stanice v Mohelnici se proti předpisu účastnil přednáškového večera německého kulturního svazu ve Květíně, v okr. zábřežském,

t. 1039/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/XVII. 129, 27. I. 1938; 8.

o omezování ústavně zaručeného shromažďovacího práva orgány stát. policejního úřadu ve Starém Městě,

t. 1039/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/IX. 129, 27. I. 1938; 8.

o nepravidelnostech u obecního úřadu ve Skleném, okres Staré Město,

t. 1199/X. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1331/IX. 148, 10. V. 1938; 6.

že správce polic. expositury v Uničově neprávem zakázal přednášku Něm. kulturního svazu v Karlově, okr. Uničov,

t. 1208/VII. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1385/VI. rozesl. 31. VIII. 1938.

že okres. soud v Zábřehu nedbá jazykových předpisů,

t. 1222/VI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1331/XII. 148, 10. V. 1938; 6.

o protizákonném příkazu stát. policie, aby byly sňaty vývěsné skřínky a odevzdány četnictvu,

t. 1222/XX. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizákonném jednání řídicího učitele Jindř. Jindráka na poštovním úřadě v Budišově nad Budišovkou,

t. 1292/II. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/VI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o obsazení finanční stráže v Javorníku,

t. 1338/IX. 148, 10. V. 1938; 6.

o hanobení obrazu kancléře Německé říše orgány poštovního úřadu v Budišově nad Budišovkou,

t. 1361/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)