Rudolf Appelt

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

APPELT Rudolf

VII. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., ink. (I. náhr.), kult., rozp. a zahr.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 16.

o návrhu posl. Uhlíře, dr. Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zák. ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z. jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (t. 293).

29, 27. II. 1936; 18.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr. Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 82); mluví též o národnostním vyrovnání.

85, 5. III. 1937; 29.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o připojení Rakouska k Německé říši.

140, 16. III. 1938; 31.

Interpelace:

o zabavení časopisu "Rote Fahne" ze dne 19. X. 1935,

t. 133/IV. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 284/I. 27, 18. II. 1936; 6.

o reakční praxi komisaře dr. Lejky v Kežmarku, okresního hejtmana Haviara v Popradě a ostatních okresních úřadů ve Spiši.

t. 603/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/I. 78, 11. II. 1937; 6.

o zabavení tiskopisu "Zpráva o sporu v trestní věci trockisticko-zinověvského teroristického ústředí"

t. 649/IV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XX. 80, 18. II. 1937; 4.

že německá státní cena za rok 1936 byla udělena proti stanovám,

t. 683/V. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/IV. 91, 9. IV. 1937; 3.

že rakouská vláda podporuje štvaní proti Československu a pronásleduje časopis "Arbeiterzeitung",

t. 744/XIV. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 889/XXIII. 98, 20. V. 1937; 4.

že kaplický okresní úřad úplně bez důvodu zakazuje veřejná shromáždění komunistické strany,

t. 771/XII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/XIX. 100, 3. VI. 1937; 4.

že úředníci státní policie ve Frývaldově ztýrali mladistvého dělníka Rudolfa Erglera,

t. 858/IV. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1050/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost posl. Hollube, aby proti posl. Appeltovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

13, 14. XI. 1935; 4.

žádost odvolána. 75, 17. XII. 1936; 72.

okr. soud v Tanvaldě (přestupek zákona na ochranu cti).

65, 27. XI. 1936; 6.

zpr. t. 823; zprav. J. Pekárek; vydán.

97, 13. V. 1937; 8.

Volán k pořádku:

61, 8. X. 1936; 26.ISP (příhlásit)