Otto Synek

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SYNEK Otto

I. A voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 12, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. br., rozp., soc.-pol., techn.-doprav. a ústav.-práv.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na vydání vlád. nařízení, kterým se prodlužuje a rozšiřuje zákon na ochranu nájemníků na všechny nájemníky v ohroženém území sudetskoněmecké oblasti podle § 6 zák. ze dne 26. III. 1936, č. 66 Sb. z. a n., t. 1408.

Nebyl rozdán.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 14.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za r. 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788); mluví též o výtržnostech, které se staly v 81. schůzi.

83, 26. II. 1937; 15.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 1024).

109, 25. VI. 1937; 24.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 1169).

127, 16. XII. 1937; 22.

Interpelace:

ohledně censurní praxe,

t. 63/VI. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/II. 26, 23. I. 1936; 4.

o výrobě leteckých motorů pro Italii továrnou Walter,

t. 282/XI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/III. 47, 26. V. 1936; 5.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Plzni (za souhlas s výkonem trestu pro přečiny podle §§ 283 a 279 trest. z. bezpodmínečně a za souhlas s výkonem trestu podmínečného z rozsudku ze dne 25. VI. 1932, č. Tk VI 572/32, pro přečin podle § 283 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 327; zprav. dr Neuman; nevydán.

43, 8. V. 1936; 16.

kraj. soud v Plzni (přečin podle § 283 tr. z.).

27, 18. II. 1936; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

88, 31. III. 1937; 4.

kraj. soud trest. v Praze (odpykání trestu pro zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

36, 21. IV. 1936; 6.

zpr. t. 452 zprav. dr Neuman; nevydán.

59, 27. VI. 1936; 24.ISP (příhlásit)