Štefan Stunda

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STUNDA Štefan

XX. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in. a zahr.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na pomoc postiženým živelní pohromou (zátopami) na Žitném ostrově, t. 48.

8, 5. XI. 1935; 16.

na vydatnou pomoc československým krajanům v zahraničí, t. 839.

98, 31. III. 1937; 4.

na poskytnutí pomoci krajům postiženým rozvodněním řek a náhlými zátopami, t. 841.

88, 31. III. 1937; 4.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Kráľ. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 348

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednaná mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. XII. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. I. 1936, č. 5 Sb. z. a n.).

35, 26. III. 1936; 6.

zahr. výb. zpr. t. 659

(dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a král. Maďarským ze dne 14. VI. 1935, podepsaná v Praze dne 15. VI. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 19. VI. 1936, č. 162 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 58.

zahr. výb. zpr. t. 779

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsaná v La Paz dne 19. XI. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. XII. 1936, č. 335 Sb. z. a n.).

97, 13. V. 1937; 5.

zahr. výb. zpr. t. 977.

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Kolumbií, podepsaná v Bogotě dne 19. IV. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. V. 1937, č. 87 Sb. z. a n.).

113, 4. XI. 1937; 7.

zahr. výb. zpr. t. 1119

(dodatková dohoda mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. III. 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, sjednaná výměnou not ze dne 9. VII. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VII. 1937, č. 189 Sb. z. a n.).

116, 27. XI. 1937; 8.

zahr. výb. zpr. t. 1272

(Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě techn.-hospodář. otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná v Budapešti dne 24. VIII. 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne).

143, 29. III. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze dne 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 15.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685). skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1935.

69, 2. XII. 1936; 26.

o zákonu o drahách (železniční zákon), (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 7.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 19.ISP (příhlásit)