Georg Stangl

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STANGL Georg

VIII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. zásob.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby bylo přiděleno suché krmivo a levná posilující krmiva zemědělcům v obcích Holýšově, Hradec, Stod, Chotěšov, Mantov, Vstiš, Vodní Újez, Dobřany, Slovice a Litice v okr. stodském, jakož i zemědělcům v obcích Horšovský Týn, Mašovice, Mračnice, Březí, Meclov, Semošice, Ohučov, Polžice a Srby v pol. okr. horšovskotýnském, kteří byli těžce postiženi povodní v údolí Radbuzy, t. 584.

60, 7. X. 1936; 8.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc zemědělcům, postiženým krupobitím v obcích Herštejnské Chalupy, Mladé Korytany, Nejd, Jindřichov a Rybník v okr. poběžovickém, t. 1058.

112, 29. X. 1937; 11.

na příděl osiva rolníkům z osady Reckerberg, obce Stachov, osady Studenec, obce Nicov, jakož i obce Kozí Hřbet včetně osady Svojše v okr. Kašperské Hory, kteří byli těžce poškozeni živelní pohromou, t. 1065.

112, 29. X. 1937; 11.

na příděl semene a krmiva rolníkům z obcí Novosedly s Liščí Horou jakož i Velkým Hořínem v okr. hostouňském, kteří byli těžce postiženi průtrží mračen a krupobitím a jichž hospodářská existence je tím ohrožena, t. 1066.

112, 29. X. 1937; 11.

Interpelace:

aby si min. spravedlnosti vyžádalo posudek nejvyššího soudu o neobjednaných tiskopisech,

t. 577/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

o neodůvodněném a nezákonném rozpuštění schůze,

t. 607/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/V. 78, 11. II. 1937; 6.

ze podřízené úřady sužují pro označování měny v německém jazyku jinak než "Kč",

t. 655/I. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 797/I. 84, 4. III. 1937; 4.

že bylo zakázáno přečísti na veřejné schůzi dekret Ferdinanda Dobrotivého o představeních,

t. 664/II. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXIII. 88, 31. III. 1937; 4.

že znojemský okresní úřad bez důvodu potrestal účastníky lidových velikonočních jízd pro nepřípustné prý pohyby rukama,

t. 673/IV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XI. 86, 11. III. 1937; 4.

o ztrátě dopisu,

t. 766/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 925/XXIII. 104, 11. VI. 1937; 4.

o nepostačující odpovědi na interpelaci,

t. 888/XX. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

že lesní rada Karel Heger v Horšov. Týně bez důvodů odepřel uděliti práci a neprávem všeobecně obvinil sudetskoněm. stranu, předseda Konrád Henlein,

t. 888/XXIX. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1070/II. 112, 29. X. 1937; 11.

o hrozivém rozšíření křivice v něm. nouzovém území,

t. 888/XXX. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

o nevyřizování stížnosti,

t. 960/XVI. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1092/III. 115, 15. XI. 1937; 3.

o nedostatečném vzdělání četníků a příslušného úředníka okres. úřadu v Horšovském Týně,

t. 960/XVII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o chování koncipisty Jana Stradala od okres. úřadu v Horšovském Týně při květnovém projevu sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, v Horšov. Týně,

t. 982/XIV. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XVI. 112, 29. X. 1937; 11.

o hrubém a úřadu nedůstojném chování štáb. rotmistra Jana Pekaře z Hostouně při Husových oslavách v Hostouni,

t. 1069/I. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/XI. 129, 27. I. 1938; 8.

o protizákonném potrestání státní policií v Nýrsku,

t. 1208/VIII. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že stát. polic. expositura v Poběžovicích proti zákonu zakázala schůzi podle § 5,

t. 1208/X. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1394/I. rozesl. 1. VIII. 1938.

o opožděném doručování pošty,

t. 1208/XV. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1331/X. 148, 10. V. 1938; 6.

o porušení listovního tajemství,

t. 1222/XI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1373/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepatřičném chování policejního úředníka,

t. 1222/XVII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o službě odporujícím chování listonoše Frant. Prohasky a poštmistra Jos. Slepičky u poštov. úřadu v Nečtinách v okr. manětínském,

t. 1324/VIII. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1394/XXV. rozesl. 31. VIII. 1938.

že se poštmistr Jan Korinek v Horšovském Týně neprávem zdráhal vydati došlé německé noviny odběratelům,

t. 1339/IX. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1396/XI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o hrozbách a přehmatech agenta Gustava Schneidera u státní policie v Poběžovicích,

t. 1372/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)