Rudolf Smetánka

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SMETÁNKA Rudolf

VIII. voleb. kraj

NSj, Lig., mk, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. br.

Vystoupil z klubu poslanců Národního sjednocení 31. V. 1937.

100, 3. VI. 1937; 3.

Stal se členem klubu posl. Lig. a RNS.

115, 15. XI. 1938; 17.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na zostření trestů za vojenskou a průmyslovou špionáž, t. 136.

15, 4. XII. 1935; 9.

na zavedení strážních a pomocných oddílů v rámci čs. branné moci. t. 256.

25, 21. I. 1936; 9.

na podstatné zmírnění všech zákonů, ubíjejících motorisaci, t. 275.

27, 18. II. 1936; 6.

ve věci neoprávněného přechovávání zbraní civilním obyvatelstvem, zejména v pohraničí, t. 347.

32, 17. III. 1936; 5.

o povinném opatření práce z presenční služby propuštěným vojínům, t. 657.

64, 29. X. 1936; 5.

na finanční odškodnění vojenských a jiných gážistů, jimž se ze služebních důvodů nedostalo řádné dovolené, t. 770.

78, 11. II. 1937; 6.

na povinnou telefonisaci všech obcí republiky Československé, t. 1133.

116, 27. XI. 1937; 5.

na zrovnoprávnění vojáků s nevojáky, t. 1134.

116, 27. XI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 62.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

18, 7. XII. 1935; 21.

o. zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 60.

o zákonu o změně správní působnosti vojenských útvarů (t. 699).

72, 10. XII. 1936; 8.

o zákonu, jímž se mění § 3 zákona. ze dne 11. V. 1932, č. 66 Sb. z. a n. (branný zákon) (t. 794).

82, 25. II. 1937; 7.

o zákonu o branné výchově (t. 1017).

109, 25. VI. 1937; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 36.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

137, 9. III. 1938; 38.

Interpelace:

ve věci nesociálního jednání státní lesní správy Třeboň-Domanín-Ledenice,

t. 497/XII. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 608/XIX. 60, 7. X. 1936; 8.

o naprosto nevyhovující budově české státní školy ve Chvalšinách,

t. 639/VII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 690/XIX. 70, 3. XII. 1936; 106.

o nepřípustném jednání a chování posádkového velitele plukovníka Heřmana v Hodoníně,

t. 639/X. 64, 29. X. 1936; 5.

o nesprávném počínání četnické stanice v Českém Krumlově, t. 655/X. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 786/IX. 82, 25. II. 1937; 3.

ve věci branného příspěvku pro četnictvo,

t. 769/II. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/III. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci postavení stát. úřední budovy v Nové Vsi n. Luž. na Vitorazsku,

t. 790/VII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 1023/I. 112, 29. X. 1937; 10.

o uzákonění branné výchovy,

t. 804/V. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/I. 112, 29. X. 1937; 11.

o vydávání pasů do ciziny státně nespolehlivým příslušníkům stran sudetskoněmecké a komunistické,

t. 843/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/XIV. 112, 29. X. 1937; 10.

v záležitosti předčasného překládání důstojníků do výslužby,

t. 1122/XI. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1296/IV. 145, 5. IV. 1938; 4.

ve věci nošení odznaku: "Viva la libertad en Espana",

t. 1122/XII. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 307/VII. 147, 26. IV. 1938; 8.

ve věci t. zv. "polosvátků",

t. 1122/XIII. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1350/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci přídělu zlevněného cukru pro zavařování ovoce,

t. 1122/XIV. 117, 30. XI. 1937; 3.ISP (příhlásit)