Koloman Slušný

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLUŠNÝ Koloman

XX. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (t. 632).

62, 15. X. 1936; 17.

Interpelace:

ve věci odprodeje lesního porostu v Spišských Vlachách,

t. 395/VII. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 614/I. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci přípisu škol. inspektora obvodu spišsko-novoveského, týkajícího se prázdnin na den 25. března,

t. 395/IX. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 589/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci stávky pracujících dělníků na investič. pracích košicko-bohumínské dráhy a t. zv. severní magistrály,

t. 996/III. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1092/IX. 115, 15. XI. 1937; 3.

ve věci náhrady škod způsobených zpronevěrou peněžního manipulanta kanc. oficiála Josefa Smilňáka u okres. soudu v Sp. Podhradí jako poručenské vrchnosti,

t. 1011/XVI. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1109/XIII. 116, 27. XI. 1937; 5.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Košicích (přečin porušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 18.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

32, 17. III. 1936; 5.

kraj. soud v Košicích (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky č. 50/23 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

32, 17. III. 1936; 5.

kraj. soud v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

130, 22. II. 1938; 5.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

150, 2. VIII. 1938; 8.ISP (příhlásit)