Ing. František Schwarz

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHWARZ František, inž.

I. B voleb. kraj

NSj, Lig., mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. stál. (náhr.), ústav.-práv. a zeměd.

Vystoupil z klubu poslanců Národního sjednocení 31. V. 1937.

100, 3. VI. 1937; 3.

Stal se členem klubu posl. Lig. a RNS.

115, 15. XI. 1937; 17.

Zánikem klubu zůstal mk.

153, 18. XI. 1938; 2.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o neplatnosti a trestnosti poslaneckých a senátorských reversů, t. 428.

42, 7. V. 1936; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 34.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

37, 23. IV. 1936; 21.

o zákonu o dani z umělých tuků (t. 490).

50, 5. VI. 1936; 11.

o stát. závěrečném účtu republ. Československé za r. 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

83, 26. II. 1937; 17.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 942).

103, 10. VI. 1937; 13.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

106, 17. VI. 1937; 24.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 11.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 34.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

132, 24. II. 1938; 24.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o Němcích v Československu.

142, 18. III. 1938; 11.

o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938 a o úst. zákonu o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací (t. 1438).

157, 14. XII. 1938; 16.

o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství Česko-Slovenské republiky (t. 1449); mluví též o parlamentní censuře.

159, 16. XII. 1938; 6.

Interpelace:

stran uspíšení stavby druhé koleje na trati z Čáslavě do Golčova Jeníkova,

t. 422/VII. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 602/VI.

o svévolném zabavování "Mlynářské obrany",

t. 422/XII. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 470/XII. 49, 4. VI. 1936; 4.

stran brzdění stavebního rozvoje v Karlíně,

t. 424/XV. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

stran vymáhání daně výdělkové, obratové a důchodové na školnících za prodej potravin na školách,

t. 430/VII. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 614/V. 60, 7. X. 1936; 8.

stran zdanění uhličitanu amonného,

t. 469/XXII. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 630/III. 62, 15. X. 1936; 4.

o nesprávnostech při kontingentaci mletí a zadávání mletí pro armádu,

t. 577/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 713/IV. 75, 17. XII. 1936; 8.

stran vydání osvědčení o československém státním občanství dr. Karlu Perglerovi,

t. 577/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XVI. 70, 3. XII. 1936; 106.

o neodůvodněném zabavení "Poledního listu",

t. 664/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 786/XI. 82, 25. II. 1937; 3.

stran neodůvodněného zabavení "Mlynářské obrany",

t. 769/V. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/IV. 104, 11. VI. 1937; 4.

o neoprávněném a nespravedlivém stíhání mlynářů pro výhrady k prohlášení vyžadovanému Obilní společností,

t. 790/VIII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 946/VII. 105, 15. VI. 1937; 3

stran donucování mlynářů podpisovati smlouvy jednostranně nadiktované Čsl. obilí společností,

t. 790/IX. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 946/VIII. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci valné hromady Mlynářského družstva pro nákup a prodej při Jednotách mlynářů v republice Československé, zaps. spol. s r. o., sídlem v Praze,

t. 804/III. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/II. 112, 29. X. 1937; 10.

o jmenování revisorů při Sboru pro škrobařské záležitosti,

t. 804/IV. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/VII. 112, 29. X. 1937; 10.

stran svévolného snížení kontingentu námezdního mletí mlynáři Janu Káralovi v Novém Kníně,

t. 804/XIV. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/III. 112, 29. X. 1937; 11.

o neodůvodněném zabavování Pražského listu a Expresu,

t. 827/XIV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

o úpravě středního Labe v úseku Týnec n. L.-Veletov,

t. 858/XV. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o valné hromadě Mlynářského družstva pro nákup a prodej při jednotách mlynářů v republice Československé, zaps. spol. s r. o., sídlem v Praze a Zemědělských družstevních listech v Praze,

t. 924/VI. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1070/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

o nutnosti zrušiti kontingentaci mlynářství,

t. 982/IV. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1047/XXX. 112, 29. X. 1937; 11.

stran bezdůvodného zabavení Poledního listu,

t. 982/XIII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1070/X. 112, 29. X. 1937; 11.

stran nezákonnosti a poškození drobných majitelů domků při stavbě kolonie rodinných domků ve Vel. Oseku,

t. 996/I. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1198/III. 129, 27. I. 1938; 8.

stran obsazení místa ředitele čsl. obchodní akademie v Praze,

t. 996/II. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XXXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

stran překládání zaměstnanců s dětmi do míst, kde není potřebné školy se státním jazykem vyučovacím,

t. 1011/V. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1081/XXII. 114, 9. XI. 1937; 5.

stran nezákonného rozpuštění veřejné schůze ve Strašnicích,

t. 1287/I. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1385/XVII. rozesl. 31. VIII. 1938.

stran osvědčení o čsl. státním občanství dr Karla Perglera,

t. 1287/II. 143, 29. III. 1938; 4.

stran nezákonného prodeje obilí firmy Max Stiassny v Praze, Bolzanova 3,

t. 1308/I. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1406/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nezákonném postupu Obilní společnosti při přidělování obilí,

t. 1308/II. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XVIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

stran postupu okres. úřadu v Třeboni proti společenstvu mlynářů,

t. 1308/IV. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1382/XV. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)