Johann Schütz

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHÜTZ Johann

V. vol. kraj

DCHS-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Po splynutí něm. křesť. soc. strany děln. se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 8,

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z. a n. o svátcích a památných dnech republiky Československé,

t. 316. 29, 27. II. 1936; 4.

aby se ihned učinila pomocná opatření pro obyvatele Šluknova a Kaiserwalde postižené živelní pohromou,

t. 506. 53, 16. VI. 1936; 4.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice,

t. 988. 106, 17. VI. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě,

t. 1006. 107, 22. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenátském a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím,

t. 1028. 110, 26. VI. 1937; 3.

aby byla ihned učiněna pomocná opatření pro zemědělce a domkáře z Hobgartu, okr. Stará Ľubovňa, kteří byli poškozeni krupobitím dne 9. VII. 1938,

t. 1389. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Návrh pozměňovací:

k t. 1268. 140, 16. III. 1933; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

57, 25. VI. 1936; 81.

Interpelace:

o zamýšlených zákonitých opatřeních vlády k zajištění nároků pojištěnců vídeňské životní pojišťovací společnosti Fénix, ředitelství pro Československou republiku v Praze, a k zajištění existence zaměstnanců této pojišťovny,

t. 711/IX. 74, 15. XII. 1936; 3.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud ve Vrchlabí (přestupek podle §§ 19 a 2 zákona č. 135/1867 ř. z.).

105, 15. VI. 1937; 3.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.



ISP (příhlásit)