Ignác Schulcz

Narozen: v roce 1894

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHULCZ Ignác

XVI. voleb. kraj

ČSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 2, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na doplnění a změnu zákona ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách,

t. 753. 76, 21. I. 1937; 7.

na pomoc postiženým živelními pohromami v okr. Parkaň a Želiezovce,

t. 948. 102, 8. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 48.

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

18, 7. XII. 1935; 5.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IX. 1936; 89.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 83.

o vl. návrhu, aby byl dán Nár. shrom. souhlas podle čl. XIII fin. zák. republ. Československé ze dne 19. XII. 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví stát. rozpočet na r. 1935 (t. 789) a o stát. závěrečném účtu republ. Československé za r. 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

83, 26. II. 1937; 10.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

102, 8. VI. 1937; 10.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 33.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 66.

Interpelace:

ve věci tiskárny finančních úřadů v Praze,

t. 853/X. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1045/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádost ve věcech imunity:

aby proti posl. Esterházymu zakroč no bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivé výroky ve schůzi rozpočt. výb. z 10. XI. 1936.

75, 17. XII. 1936; 71.

zpr. t. 717; zprav. J. Pekárek;

posl. Esterházymu udělena veřejná důtka.

75, 17. XII. 1936; 71.

Volán k pořádku:

16, 5. XII. 1935; 31.ISP (příhlásit)