Ing. Franz Schreiber

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHREIBER Franz, inž.

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Jeho mandát zanikl podle. opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na úpravu znehodnocených důchodů invalidů, vdov a sirotků v cizině, t. 984.

105, 15. VI. 1937; 3.

aby byla ihned učiněna pomocná opatření pro obyvatele, majetníky. domků a pozemků ve Vejprtech a okolí, poškozené bouří dne 16. VII. 1937, t. 1054.

112, 29. X. 1937; 11.

na změnu zákona ze dne 21. III. 1929, č. 43 Sb. z. a n., o státních starobních podporách, t. 1215.

129, 27. I. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o válečných poškozencích.

142, 18. III. 1938; 15.

Interpelace:

naléhavá, že pražský zemský úřad při zadávání novostavby budovy celního úřadu v Rossbachu-Pfannenstielu jednal proti zákonu,

t. 297. 27, 18. II. 1936; 31.

odpov. t. 356. 32, 17. III. 1936; 5.

o událostech, které se staly dne 6. a 7. VI. 1936 na okresní tělocvičné slavnosti marxistického dělnického tělocvičného a sportovního spolku (Atus), jez se konala ve Frant. Lázních,

t. 566/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/II. 70, 3. XII. 1936; 106.

o komolení německé řeči okresním úřadem v Jindřichově Hradci,

t. 607/XIX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/XVI. 82, 25. II. 1937; 3.

že bylo bez důvodu odepřeno hromadné visum k návštěvě divadelního představení hry "Götz von Berlichingen" v Luisenburgu,

t. 649/X. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXII. 80, 18. II. 1937; 4.

že cebivské četnictvo zakročilo proti obrazům předsedy sudetskoněmecké strany,

t. 664/XI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

že ašský berní úřad proti nálezu nejvyššího správního soudu neobnovil zákonitý stav,

t. 771/VIII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 845/XVIII. 88, 31. III. 1937; 4.

o přísném zabavování v Hůrce v okr. kadaňském,

t. 864/XIV. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1060/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

aby stát. diagnostický a serotherapeutický veterinární ústav v Ivanovicích na Hané vydával propagační spisy a ceníky také v německém jazyku,

t. 1197/VIII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1331/IV. 148, 10. V. 1938; 6.

že se poštovní zaměstnanci u poštovního úřadu ve Vejprtech proti zákonu zabývají prodejní činností,

t. 1292/V. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1373/XVII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizákonném odnětí cestovního pasu Karlu Lehrerovi,

t. 1361/XII. 150, 2. VII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Mostě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

47, 26. V. 1936; 5.

zpr. t. 645; zprav. dr Neuman; nevydán.

77, 22. I. 1937; 10.

kraj. soud v Chebu (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 12.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.ISP (příhlásit)