Anton Schlusche

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHLUSCHE Anton

XII. voleb. kraj

DCHS-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. kult., techn.-doprav., parl. úsp. kom., soc.-pol. a zdrav.

Po splynutí něm. křesť. soc. strany děln. se stranou sudetskoněmeckou vstoupil do klubu poslanců sudetskoněmecké strany 5. IV. 1938.

145, 5. IV. 1938; 33.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrhy resoluční:

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (t. 435).

47, 26. V. 1936; 24.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 31.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 14.

Interpelace:

o nepřípustných změnách na adresách dopisních obálek,

t. 1368/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)