Emanuel Šedý

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠEDÝ Emanuel

XI. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. soc.-pol. a zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákonů ze dne 16. XII. 1926, č. 246 Sb. z. a n., a ze dne 19. XII. 1930, č. 188 Sb. z. a n. o dani z obratu a dani přepychové, t. 124.

13, 14. XI. 1935; 4.

na novelisaci zákona ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákonů ze dne 16. XII. 1926, č. 246 Sb. z. a n. a ze dne 19. XII. 1930, č. 188 Sb. z. a n. o dani z obratu a dani přepychové, t. 195.

18, 7. XII. 1935; 31.

na novelisaci zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, t. 196.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona, kterým se zrušuje platnost vlád. nař. ze dne 18. V. 1935, č. 116 Sb. z. a n., o úpravě někt. poměrů výdělkových a hospodářských společenstev, družstev, hospodářských a živnostenských družstev úvěrních, t. 840.

88, 31. III. 1937; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1190

(zákon o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu).

128, 17. XII. 1937; 6, doslov 53.

oprava tiskových chyb a vyjádření o resolucích 55.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 242), o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 249).

24, 20. XII. 1935; 12.

o zákonu o dani z umělých tuků (t. 490).

50, 5. VI. 1936; 15.

o zákonu o drahách (železniční zákon)

(t. 698). 75, 17. XII. 1936; 13.

Interpelace:

ohledně zadávání dodávek Společnosti pro nákup a prodej uhlí a koksu ze státních dolů, fil. Brno,

t. 119/XIV. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XXII. 29, 27. II. 1936; 4.

o vyřešení otázky zachování místní dráhy Brno-Líšeň a o udržení provozu na této místní dráze buď postátněním nebo převzetím společností brněnských pouličních drah elektrických,

t. 1135/VIII. 116, 27. XI. 1937; 10.ISP (příhlásit)