Augustin Petrášek

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETRÁŠEK Augustin

XV. voleb. kraj

MS (OKS)-mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. in. a soc.-pol.

Zánikem klubu zůstal mk.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na zmírnění krise, nezaměstnanosti a proti vykořisťování zemědělského dělnictva na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 42.

8, 5. XI. 1935; 16.

Návrh pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 52.

Návrh resoluční:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 56.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 13.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 25.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních, (t. 542).

55, 22. VI. 1936; 25.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

67, 30. XI. 1936; 52.

o zákonu o nejvyšším správním soudě, (t. 837).

88, 31. III. 1937; 13.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení mimin. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 31

Interpelace:

pro zdražování stavebního materiálu kartelem,

t. 446/XXIII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci prodloužení pololetních školních prázdnin na celý týden,

t. 1196/VII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1247/XV. 136, 8. III. 1938; 3.

ve věci úmrtí vojína Vendelína Macho,

t. 1265/I. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1374/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)