JUDr. Hans Neuwirth

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEUWIRTH Hans, Dr.

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., rozp., zahr. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

aby byl vydán zákon o výslechu obhajoby před radní komoru, t. 579.

60, 7. X. 1936; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 18.

o vlastní imunitní věci (t. 100).

12, 8. XI. 1935; 28.

o imunitní věci B. Köhlera (t. 103).

12, 8. XI. 1935; 30.

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

18, 7. XII. 1935; 3.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci §u 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293); mluví též o řeči Henleinově.

30, 28. II. 1936; 13.

o zákonu, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 5. V. 1933, č. 73 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (t. 437); odmítá tvrzení sen. Wenderlicha, kterým ho uvedl v souvislost s aférou Fénixu.

44, 14. V. 1936; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů (t. 557).

59, 27. VI. 1936; 4

o zákonů o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (t. 632).

62, 15. X. 1936; 19.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 63.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

93, 16. IV. 1937; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 3.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 26.

Interpelace:

naléhavá o ustavení okresních zastupitelstev,

t. 151. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 222. 24, 20. XII. 1935; 48.

naléhavá o projevu ministra dr. F. Spiny při jeho řeči v Mostě dne 1. XII. 1935,

t. 233. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 260. 25, 21. I. 1936; 9.

že okresní úřad českolipský nedodržuje ustanovení jazykového nařízení,

t. 133/II. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 315/V. 31, 5. III. 1936; 5.

že okresní úřady v Něm. Jablonném, v Karl. Varech, Žluticích a Litoměřicích nedodržují ustanovení jazykového nařízení,

t. 263/IX. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 423/V. 42, 7. V. 1936; 4.

o trýznivém a nezákonitém jednání pražského hlavního poštovního úřadu,

t. 268/IV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/VI. 47, 26. V. 1936; 5.

že bruntálský okresní úřad neprávem potrestal dva členy sudetskoněmecké strany,

t. 282/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XXII. 47, 26. V. 1936; 5.

o velmi nedostatečném povinném státním dozoru nad pojišťovací společností "Fénix",

t. 603/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.

aby si vláda vyžádala informace, jak se v belgické sněmovně přenášejí řeči v několika jazycích,

t. 603/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

že se advokátů využívá k neplaceným výkonům státních úředníků,

t. 799/X. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/II. 112, 29. X. 1937; 10.

že okresní úřad ve Znojmě bez důvodů zakazuje veřejná shromáždění a nedbá ustanovení jazykového zákona,

t. 918/XIX. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost posl. Zierhuta, aby proti posl. dr Neuwirthovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř., pro urážlivý výrok, jehož proti němu použil v 5. schůzi posl. sněmovny.

5, 25. VI. 1935; 75.

zpr. t. 100; zprav. dr Neuman; udělena veřejná důtka.

12, 8. XI. 1935; 29.

okr. soud trest. v Brně (přestupek ublížení na cti podle § 1 zák. č. 108/38 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 731; zprav. dr Neuman; vydán.

91, 9. IV. 1937; 10.

discip. rada advokátní komory v Praze (disciplinární stíhání).

72, 10. XII. 1936; 4.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

148, 10. V. 1938; 16.

okr. soud. tr. v Praze (přestupky podle § 312 a 314 tr. z.).

78, 11. II. 1937; 7.

discipl. rady adv. komory v Praze (kárné stíhání).

78, 11. II. 1937; 7.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

148, 10. V. 1938; 15.

okr. soud trest. v Praze (přestupek podle §u 1, § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

80, 18. II. 1937; 4.

zpr. t. 872; zprav. J. Dvořák; vydán.

104, 11. VI. 1937; 15.

okr. soud v Nov. Jičíně (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

102, 8. VI. 1937; 5.

žádost odvolána. 145, 15. IV. 1938; 33.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti podle § 1 zákona č, 124/1924 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 11.

discip. rada advokátní komory v Praze (kárné stíhání).

112, 29. X. 1937; 12.

discipl. rady advokátní komory v Praze (kárné stíhání).

112, 29. X. 1937; 12.

discipl. rady advokátní komory v Praze (disciplinární stíhání).

130, 22. II. 1938; 5.

okr. soud v Chebu (přestupek urážky na cti podle §§ 2 a 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

130, 22. II. 1938; 5.

discipl. rada advokátní komory v Praze (kárné stíhání).

146, 7. IV. 1938; 4.

discipl. rada advokátní komory v Praze (disciplinární stíhání).

150, 2. VIII. 1938; 7.

discipl. rada advokátní komory v Praze (kárné stíhání).

150, 2. VIII. 1938; 7.

Volán k pořádku:

143, 29. III. 1938; 22.ISP (příhlásit)