František Neumeister

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEUMEISTER František

I. B voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in., soc.-pol. a zdrav.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 6.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím: Jankov, Jankovská Lhota, Pičín, Hlivín, Ouběnice a přilehlým osadám v soud. okr. votickém, pol. okr. Sedlčany, poškozeným krupobitím dne 8. VI. 1937, t. 986.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 357 (zákon, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n.)

32, 17. III. 1936; 13.

doslov 33, 19. III. 1936; 14.

Interpelace:

ve věci neutěšených poměrů a úpravy požitků prodavačů tabáku,

t. 44/VII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/XIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci neoprávněného držení prodejny tabáku pí Tevelesovou v Praze VII,

t. 44/VIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/III. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci neoprávněného držení prodejny tabáku, po případě společenství v trafice pí Englové v Praze I,

t. 44/IX. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/XIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci trafiky v Praze XII, na Tylově nám.,

t. 44/X. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 102/II. 18, 7. XII. 1935; 31.

ve věci trafiky v Praze II, Na Poříčí (Jan Hübschmann),

t. 44/XI. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/XIV. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci zřízení nové trafiky v Praze II, Hybernská ul.,

t. 119/XII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 274/XII. 27, 18. II. 1936; 6.

ve věci nezapočítání vojenské presenční služby do postupu,

t. 577/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XV. 70, 3. XII. 1936; 106.

ve věci skladu tabáku v Písku,

t. 683/I. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/VI. 91, 9. IV. 1937; 3.

o vyřazování okresů ze státní stravovací akce,

t. 691/V. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 845/I. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci přídělu stravovacích lístků některým okresům,

t. 804/XVX. 86, IX. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/IX. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci velkoprodeje tabáku v Žatci,

t. 911/II. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1092/XI. 115, 15. XI. 1937; 3.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 20.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 20.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 20.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti)

150, 2, VIII. 1938; 7.

žádost odvolána 151, 17. XI. 1938; 11.ISP (příhlásit)