Franz Nemetz

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NĚMEC Franz

VI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. inic., ink. a soc.-pol.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 27.

Interpelace:

že chomutovský okresní úřad proti zákonu zakázal schůze sudetskoněmecké strany v Michanicích, Drouškovicích, Hohentannu, Sušanech, Křimově a Černovicích,

t. 268/III. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XXI. 47, 26. V. 1936; 5.

o nespravedlivém postupu kadaňského okresního úřadu při jmenování místních volebních komisařů,

t. 282/XV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 462/XIV. 47, 26. V. 1936; 5.

o neodůvodněných četnických opatřeních proti lidem docházejícím do kostela,

t. 497/VI. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 623/X. 61, 8. X. 1936; 34.

o nesociálním postupu při zařazování do vyživovací akce,

t. 552/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/IV. 68, 1. XII. 1936; 94.

o nestejném označení jmen stanic,

t. 552/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/I. 76, 21. I. 1937; 7.

že státní zastupitelství opominulo podati zákonité návrhy proti periodickému tiskopisu "Večerní české slovo",

t. 577/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 630/XIV. 62, 15. X. 1936; 4.

že pohraniční orgány hromadně zabavují olympijské pamětní spisy,

t. 619/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

že se v Brně nedbá jazykového zákona,

t. 655/XIV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXVII. 80, 18. II. 1937; 4.

o přezkoušení zákonitosti informačních pramenů mosteckého "Severočeského slova" a o neodůvodněném zatýkání, které provedla mostecká státní policie,

t. 655/XVI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/V. 82, 25. II. 1937; 3.

že tajní policisté vyšetřují u společenstev hostinských, kolik upsala na státní půjčku,

t. 658/VII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 805/VI. 86, 11. III. 1937; 4.

že podbořanský okresní úřad zlomyslně zamítá nároky podle tiskového zákona,

t. 667/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/VIII. 86, 11. III. 1937; 4.

o nevážném odklizení sochy světce v Ervěnicích,

t. 694/IV. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 805/XIX. 86, 11. III. 1937; 4.

o protiústavním omezování svobody tisku a volného projevu mínění,

t. 694/VIII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 791/X. 82, 25. II. 1937; 3.

o trýznivém jednání úředníka na schůzi,

t. 694/XXIV. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XXVI. 91, 9. IV. 1937; 3.

že úředníci přísečnické četnické stanice několikrát bez důvodu odepřeli vydati pohraniční průkazy čsl. stát. občanům německé národnosti,

t. 769/XIII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/XXI. 100, 3. VI. 1937; 4.

že stát. policejní úřad v Chomutově zakázal "Sudetskoněmecký pochod" od Viktora Czapky,

t. 888/XXIV. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

o trýznivém jednání rady Charváta od žateckého okres. úřadu na schůzi sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, která se konala 8. XI. 1936 ve Staňkovicích,

t. 902/XXII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1075/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

o odklizení sochy světce v Ervěnicích, v okr. jirkovském,

t. 911/X. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

o opatření zemského úřadu proti vrch. komisaři Charvátovi od žateckého okresního úřadu,

t. 918/IX. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgány expositury stát. policie v Jirkově ohrožují veřejný klid a pořádek,

t. 960/XVIII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

že četnický velitel ve Svitavách nezákonitě jednal a svévolně zatkl a obvinil nevinné občany svitavské pro silniční loupež,

t. 1039/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/XII. 129, 27. I. 1938; 8.

o ztýrání vojínem,

t. 1222/XIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1331/XIII. 148, 10. V. 1938; 6.

o protizák. postupu Jarosl. Pokorného, komisaře stát. policej. úřadu v Bílině, při rozpouštění schůzí,

t. 1330/VI. 148, 10. V. 1938; 6.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Mostě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

76, 21. I. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

97, 13. V. 1937; 4.

kraj. soud v Mostě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 11.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.ISP (příhlásit)