Marie Jurnečková-Vorlová

Narozena: v roce 1894

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JURNEČKOVÁ-VORLOVÁ Marie

I. A voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byla členem výb. zahr., zásob. a zdrav.

Stala se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 1937; 10.

na změnu vlád. nař. č. 380/38 o úsporných opatřeních personálních, t. 1450 (netištěno) na novou úpravu služebních poměrů provdaných žen ve stát. a veřejných službách, t. 1451. (netištěno).

na úpravu výchovného ve stejné výši pro všechny děti zaměstnanců ve stát. a veř. službách, t. 1453 (netištěno).

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 80.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 16.ISP (příhlásit)