Josef Jäkel

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JÄKEL Josef

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Vzdal se mandátu 18. VIII. 1938 s platností dnem 3. VIII. 1938.

151, 17. XII. 1938; 7.

Návrh iniciativní:

aby ihned byla poskytnuta vydatná pomoc obcím postiženým 2. VI. 1938 bouří, a to v okr. frýdlantském obcím Hegewald, Nové město pod Smrkem, Lusdorf pod Smrkem, Přebytek, Lázně Libverda, Bílý Potok, Hejnice, Mildeneichen, Karolinthal a v okr. libereckém obcím Schönborn, Mníšek, Oldřichov v Hájích a Hemmrich, t. 1375.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Interpelace:

o počtu čsl. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v oboru ministerstva zemědělství,

t. 735/XI. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

že bylo zastaveno vyučování evangelickému náboženství,

t. 831/X. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1060/I. 112, 29. X. 1937; 11.

o šikanujícím omezování ústavně zaručené shromažďovací svobody správcem expositury státní policie v Nov. Městě pod Smrkem,

t. 918/XX. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/X. 112, 29. X. 1937; 11.

že stát. policejní úřad v Liberci svévolně potrestal stát. občany německé národnosti,

t. 982/VII. 107, 22. VI. 1937; 5

odpov. t. 1075/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že přednosta finančního inspektorátu v Heřmanicích u Frýdlantu užívá nepatřičného způsobu psaní,

t. 1039/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XII. 130, 22. II. 1938; 5.

aby byly zřízeny závory na okresní silnici z Frýdlantu do Hejnic-Lázní Libverdy u nádraží mildenavského,

t. 1199/XII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1307/XI. 147, 26. IV. 1938; 8.ISP (příhlásit)