JUDr. János Holota

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLOTA János, Dr.

XVI. voleb. kraj

MS (MN)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. im., rozp. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na postupné zrušení daně z obratu, t. 257.

25, 21. I. 1936; 9.

Návrh pozměňovací:

k t. 1174. 127, 16. XII. 1937; 54.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (t. 435).

47, 26. V. 1936; 13.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 29.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

125, 14. XII. 1937; 56.

Interpelace:

o berních exekucích vedených proti rolníkům, kteří jsou podrobeni zemědělskému vyrovnávacímu řízení,

t. 769/XXI. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XX. 104, 11. VI. 1937; 4.

o vyhláškách berních exekucí vykonávaných v obvodu berního úřadu v Šamorýně,

t. 769/XXIII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 889/I. 98, 20. V. 1937; 4.

o křivdivém zakazování schůzí,

t. 1062/XXX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1223/VI. 130, 22. II. 1938; 5.

o bezohledné praxi nádražních celních úřadů, ohrožující zájmy cizineckého ruchu,

t. 1135/IX. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1288/VII. 145, 5. IV. 1938; 4.

o úpravě věci býv. uherských poštovních a železničních zaměstnanců, propuštěných po převratu,

t. 1366/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Volán k pořádku:

143, 29. III. 1938; 13.ISP (příhlásit)