Franz Hollube

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLLUBE Franz

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 40, 29, IV. 1936; 108.

Byl členem výb. rozp., techn.-doprav., a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na změnu zákona ze dne 1. VIII. 1895, č. 113 ř. z., o soudním řízení v občanských právních rozepřích (civilní řád soudní), t. 1064.

112, 29. X. 1937; 11.

Řeč v rozpravě:

o vlastní imunitní věci (t. 101).

14, 15. XI. 1935; 9.

Interpelace:

naléhavá o hrozícím zrušení Simonovy přádelny bavlny a továrny na přízi ku pletení v Hejnicích v okr. frýdlantském,

t. 1072. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1125. 116, 27. XI. 1937; 5.

naléhavá, že se odkládá zřízení odvolacích senátů,

t. 1360. 150, 2. VIII. 1938; 7.

odpov. t. 1387. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nezákonné účasti četníků na schůzi sudetskoněmecké strany v Nebočadech dne 7. II. 1936,

t. 330/IX. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 487/X. 52, 10. VI. 1936; 20.

o státní vyživovací akci,

t. 446/I. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 602/XX. 60, 7. X. 1936; 8.

o nedostatečné způsobilosti policejního agenta Josefa Maděry ve Frýdlantě pro inspekci na schůzích,

t. 607/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/VI. 80, 18. II. 1937; 4.

že se úředně trpělo komunistické štvaní na veřejné schůzi ve Starém Harcově, a o přehmatech policie,

t. 658/XV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXX. 80, 18. II. 1937; 4.

aby byl přezkoumán stav reserv všech pojišťoven,

t. 664/VIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/X. 88, 31. III. 1937; 4.

o hrubých přehmatech Josefa Maděry, policejního agenta ve Frýdlantě,

t. 673/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXVIII. 88, 31. III. 1937; 4.

o neoprávněném zákazu vyvěšovati tiskoviny v Rumburku,

t. 675/VIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 775/XXXII. 80, 18. II. 1937; 4.

o pobuřujícím chování lesníka Koláře v Dolním Dvoře a hajného Gussbacha v Pommerndorfu podléhajících vrchlabské státní lesní správě,

t. 675/XIV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

že se na státních stavbách nezaměstnávají domácí dělníci,

t. 744/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 916/XI. 100, 3. VI. 1937; 4.

o zákonu o zřizování poboček peněžních ústavů,

t. 769/XIX. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/II. 100, 3. VI. 1937; 4.

že liberecké vojenské velitelství komolí německý jazyk,

t. 918/XVI. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1050/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

že stát. policej. ředitelství v Liberci měří dvojím loktem při povolování květnových projevů a při dozoru nad nimi,

t. 960/V. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

o nenáležitém chování správce expositury stát. policie v Nov. Městě pod Smrkem Fialy,

t. 1011/XIII. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1142/XI. 123, 9. XII. 1937; 4

že razítko poštovního úřadu 1 v Liberci pro leteckou poštovní trať Praha-Liberec bylo pořízeno jen jednojazyčně české,

t. 1062/XVI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/I. 130, 22. II. 1938; 5.

že pan ministr zemědělství ve své odpovědi na interpelaci z 3. III. 1937, t. 845/XII docela bez důvodu všeobecně podezírá obyvatelstvo okresu vrchlabského,

t. 1220/I. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1373/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nenáležitém chování správce expositury stát. policie v Novém Městě p. Smrkem, Stanislava Fialy,

t. 1258/VII. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1394/XVII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o dalším nepatřičném chování správce stát. policejní expositury v Nov. Městě pod Smrkem Stanislava Fialy,

t. 1292/XIV. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/XXII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že v Sušici byla proti zákonu rozpuštěna schůze a že aktuár Jesek od sušického okres. úřadu neovládá jazyků,

t. 1324/X. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1396/IV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nevážnosti ke svobodnému užívání jazyků, v soukromém styku, kterou vůči německým vojínům projevuje poručík Jos. Činatl 1/44 roty v Liberci,

t. 1354/XV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že policisté v Proseči nad Nisou u Jablonce ztýrali člověka,

t. 1368/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v Liberci (přestupky urážky na cti).

4, 24. VI. 1935; 4.

zpr. t. 101; zprav. Dlouhý; vydán.

14, 15. XI. 1935; 13.

okres. soud v České Lípě (přestupek urážky na cti podle § 1 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 174; zprav. Pekárek; vydán.

28, 20. II. 1936; 54.

2 žádosti vlastní, aby proti posl. Beuerovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

13, 14. XI. 1935; 4.

žádosti odvolány. 75, 17. XII. 1936; 72.

žádost vlastní, aby proti posl. Appeltovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

13, 14. XI. 1935; 4.

žádost odvolána. 75, 17. XII. 1936; 72.

žádost vlastní, aby proti poslanci Vallo bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána. 75, 17. XII. 1936; 72.

okr. soud v Hostinném (přestupek podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

35, 26. III. 1936; 5.

zpr. t. 415; zprav. J. Lichner; vydán.

50, 5. VI. 1936; 21.

okres. soud v Liberci (přestupek urážky a cti podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 816; zprav. F. Dlouhý; vydán.

104, 11. VI. 1937; 14.

kraj. soud v Liberci (přečin podle § 14, č. 1 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.).

64, 29. X. 1936; 5.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

91, 9. IV. 1937; 3.

okr. soud v Mor. Třebové (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

132, 24. II. 1938; 38.

kraj. soud v Jihlavě (přečiny rušení obecného míru podle § 14, č. 1, 2, 5 zákona na ochranu republiky, přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 téhož zákona a přestupek urážky podle § 1 a 14, odst. 3 zákona o ochraně cti č. 108/33 Sb. z. a n.).

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Písku (přečin podle § 14, č. 5 zákona č. 50)/23 Sb. z. a n.).

150, 2. VIII. 1938; 8.

Volán k pořádku:

14, 15. XI. 1935; 12.

149, 12. V. 1938; 33.ISP (příhlásit)