Vojtěch Holeček

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLEČEK Vojtěch

IV. voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), rozp., ústav.-práv., zahr. a zeměď.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1933; 13.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o státním zaopatření a odškodnění legionářských invalidů a pozůstalých po padlých a zemřelých legionářích, t. 483.

49, 4. VI. 1936; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 33.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 9.

Interpelace:

ve věci pomoci obyvatelstvu postiženému v okrese novopackém a jičínském v župě mladoboleslavské živelní pohromou 26. V. 1936,

t. 469/XVIII. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 623/VII. 61, 8. X. 1936; 34.

ve věci národnostních poměrů u firmy Křižík-Chaudoir v Podmoklech n. L.,

t. 639/IX. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 786/X. 82, 25. II. 1937; 3.ISP (příhlásit)