Erich Hirte

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HIRTE Erich

V. voleb. kraj

SdP

Nastoupil na místo posl. inž. Alfreda Nentwicha, jenž se vzdal posl. mandátu. 10. X. 1935.

Slib vykonal 8, 5. XI. 1935; 3.

Volba verifikována. 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. ink., soc.-pol., techn.-doprav., zeměd. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

81, 19. II. 1937; 19.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

134, 3. III. 1938; 4.

Interpelace:

o nesprávném postupu vládního komisaře na politické schůzi,

t. 263/II. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 396/X. 39, 28. IV. 1936; 72.

že četnictvo v Malém Grünu proti zákonu rozpustilo důvěrnou. schůzi,

t. 263/III. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 425/IV. 44, 14. V. 1936; 4.

že uchazeči o koncesi v Německém Jablonném jsou trýzněni vyšetřováním odporujícím jazykovému zákonu,

t. 613/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/III. 78, 11. II. 1937; 6.

o nešetrném jednání ústeckého policejního ředitelství při pohřbu Arnošta Langhammera na předlickém hřbitově,

t. 619/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XV. 80, 18. II. 1937; 4.

že bylo všeobecně zakázáno fotografovati v celém správním obvodu německojablonského okresního úřadu,

t. 649/XI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 767/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

že vrchlabský okresní úřad nezachovává jazykový zákon,

t. 649/XII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXIII. 80, 18. II. 1937; 4.

o zvláštním provedení domovní prohlídky v Krompachu u Cvikova,

t. 658/VI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 786/VI. 82, 25. II. 1937; 3.

o protiústavním rozhodnutí okresního úřadu v Něm. Jablonném o živnostnících,

t. 694/XI. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 863/II. 96, 27. IV. 1937; 25.

že vládní zástupce dr Prokesch od stát. policejního úřadu v Podmoklech bez důvodu rozpustil schůzi, na které byl přítomen,

t. 911/III. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že okresní úřady porušují § 128 ústavní listiny,

t. 911/XIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o nezákonitém postupu děčínského odboru pro udržování trati, zvláště jeho přednosty Klingra,

t. 1039/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/XIII. 129, 27. I. 1938; 8.

o odpovědi p. ministra obchodu Najmana na interpelaci

t. 694/XI. t. 1080/X. 113, 4. XI. 1937; 4.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Liberci (přečin podle § 18, č. 2 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 8.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

94, 22. IV. 1937; 4.

kraj. soud v Nov. Jičíně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

60, 7. X. 1936; 8.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

94, 22. IV. 1937; 4.

kraj. soud v Nov. Jičíně (přečiny podle § 1, č. 1, 2 a 5 zákona na ochranu republiky).

60, 7. X. 1936; 8.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

94, 22. IV. 1937; 4.

kraj. soud v Čes. Lípě. (přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

76, 21. I. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

91, 9. IV. 1937; 3.

kraj. soud v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečiny podle § 14, č. 1, 3, 5 a § 18, č. 2 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n.).

86, 11. III. 1937; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

94, 22. IV. 1937; 4.ISP (příhlásit)