Kašpar Hintermüller

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HINTERMÜLLER Kašpar

IX. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br. a rozp.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z. a n. o dani z vodní síly, t. 122.

13, 14. XI. 1935; 4.

na poskytnutí mimořádné nouzové podpory obyvatelstvu postiženému katastrofálním suchem v kraji píseckém, t. 191.

18, 7. XII. 1935; 31.

na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese jindřichohradeckém a strakonickém, t. 949.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice, t. 988.

106, 17. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 794

(zákon, jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. V. 1932, č. 66 Sb. z. a n.).

82, 25. II. 1937; 3, doslov 18.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

132, 24. II. 1938; 22.

Interpelace:

ve věci zdlouhavého vyřizování investičních aktů okresním úřadem v Čes. Budějovicích,

t. 268/V. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/VII. 47, 26. V. 1936; 5.

ve věci úpravy železničních tarifů v jižních Čechách,

t. 268/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/VI. 39, 28. IV. 1936; 72.

že okresní úřad v Čes. Budějovicích nevyřizuje nutné úřední záležitosti,

t. 341/II. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/IX. 58, 26. IV. 1936; 5.

o naléhavé potřebě úpravy péče o cizinecký ruch v Československé republice,

t. 924/VIII. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1060/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci stavby železničních podjezdů v Čes. Budějovicích,

t. 1122/X. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1223/XV. 130, 22. II. 1938; 5.ISP (příhlásit)