Rudolf Heeger

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HEEGER Rudolf

XIV. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., ústav.-práv. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zestátnění zbrojního průmyslu, t. 563.

57, 25. VI. 1936; 83.

aby byla zahájena opatření ke zmenšení škod, které povstaly přezimováním ozimého žita zvláště na severní Moravě a ve Slezsku, t. 991.

106, 17. VI. 1937; 3.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Velké Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vypsání státní losové výpůjčky pro brannost a zdraví mládeže, t. 1005.

107, 22. VI. 1937; 5.

o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho, t. 1015.

108, 24. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc krajům, postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 49.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně stát (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 39

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud ve Frývaldově (přestupek ublížení na cti podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 224; zprav dr Dufek; nevydán.

32, 17. III. 1936; 25.ISP (příhlásit)