Štefan Haščík

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAŠČÍK Štefan

XXI. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., ink. (I. a II. náhr.) a rozp.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci pohořelým ve Vysoké (okres Velké Kapušany), t. 22.

4, 24. VI. 1935; 4.

na poskytnutí pomoci pohořelým ve Fekíšovcích (okres Sobrance), t. 91.

8, 5. XI. 1935; 16.

na zavedení strážních a pomocných oddílů v rámci čs. branné moci, t. 256.

25, 21. I. 1936; 9.

na podstatné zmírnění všech zákonů, ubíjejících motorisaci, t. 275.

27, 18. II. 1936; 6.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Hatalově (okres Michalovce), t. 382.

35, 26. III. 1936; 5.

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým v Závadce (okr. Humenné), t. 618.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Šačurově (okr. Vranov n. T.), t. 634.

61, 8. X. 1936; 34.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Modré (okr. Humenné), t. 1027.

110, 26. VI. 1937; 3.

na poskytnutí podpory pohořelým ve Vechci (okr. Vranov n. T.), t. 1132.

116, 27. XI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Horni (okr. Sobrance), t. 1156.

123, 9. XII. 1937; 4.

na poskytnutí vydatné podpory obcím Vojčice, Miglešov, Horjovce a Veľké Ruskovce v okr. třebišovském, zpustošených krupobitím, t. 1380.

150, 2. VIII. 1938; 7.

na poskytnutí rychlé podpory krupobitím těžce poškozeným obyvatelům v Markovcích, Malčicích a v ostatních obcích jižní části okresu michalovského, t. 1381.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění v § 11, odst. 1 zák. o opatřeních pro zaměstnance zastavených, periodických tiskopisů (t. 243).

24, 20. XII. 1935; 37.

o zákonu, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (t. 641).

62, 15. X. 1936; 29.

o zákonu, jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. V. 1932, č. 66 Sb. z. a n. (branný zákon) (t. 794).

82, 25. II. 1937; 10.

o zákonu o zbraních a střelivu (t. 1111).

115, 15. XI. 1937; 7.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků (t. 1348).

149, 12. V. 1938; 18.

Interpelace:

o zneužití úřední moci okresním náčelníkem Velgosem v Michalovcích,

t. 8/X. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/XII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci zneužití úřední moci a stranického chování se okresního náčelníka Vojtěcha Kováča v Humenném,

t. 44/XIV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/VI. 8, 5. XI. 1935; 16.

v záležitosti zneužití úřední moci okresním náčelníkem Velgosem v Michalovcích,

t. 88/VI. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/VII. 29, 27. II. 1936; 4.

ve věci bezdůvodného konfiskování deníku "Slovák", zneužívání úřední moci četnictva a politických úřadů a přehmatů zaměstnanců Rolnické vzájemné záložny v Michalovcích,

t. 133/I. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/XVI. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci šlendriánského úřadování zemědělského inspektora Charváta v Michalovcích,

t. 268/I. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 423/VII. 42, 7. V. 1936; 4.

ve věci zneužití úřední moci a hmotného poškození obce Vinná při stavbě školy notářem Pántim,

t. 268/XVII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/I. 47, 26. V. 1936; 5.

pro hrubé zneužívání úřední moci, politisování a nepřístojné chování četnických orgánů na slovenském východě,

t. 296/I. 28, 20. II. 1936; 56.

odpov. t. 470/XI. 49, 4. VI. 1936; 4.

ve věci zneužívání školní mládeže k politickým úkonům a nepřístojného chování se školního inspektora Hrivňáka v Sobrancích,

t. 296/IV. 28, 20. II. 1936; 56.

odpov. t. 425/V. 44, 14. V. 1936; 4.

ve věci zneužití parcelace k stranickým účelům v Kolbaši a zneužití úřední moci starostou obce tamtéž,

t. 330/XIV. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 487/IV. 52, 10. VI. 1936; 20.

ve věci zneužití úřední moci notárem Šteflíčkem v obcích notariátu pozdišovského,

t. 395/VI. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 602/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci zneužívání školní mládeže k politickým úkonům a nepřístojného chování se školního inspektora Hrivňáka v Sobrancích,

t. 469/IV. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 614/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci zřízení slovenských poboček při čes. stát. reálném gymnasiu v Užhorodě,

t. 566/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 692/I. 74, 15. XII. 1936; 3.

ve věci používání vojáků republiky k služkovským pracím,

t. 629/II. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 713/V. 75, 17. XII. 1936; 8.

ve věci zneužívání úřední moci vedoucím notářem Myronem Čollákem v Michalovcích,

t. 639/I. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 750/XV. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci nepřijímání Slováků-učňů do Zbrojovky v Brně,

t. 655/III. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 750/X. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci stranického zneužití volby do okresního výboru okres. hejtmanem Kronerem ve Vel. Kapušanech,

t. 735/III. 76, 2. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/V. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci zřízení slovenských poboček při čes. stát. gymnasiu v Užhorodě,

t. 735/V. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 828/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

pro konfiskaci orgánu mladé autonomistické generace "Nástup",

t. 735/VI. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 828/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

pro konfiskaci "Nástupu", orgánu mladé slovenské autonomistické generace,

t. 735/VII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 828/V. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci potvrzení volby starosty v Michalovcích,

t. 738/XIV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/VII. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci zneužití úřední moci četnictvem v Kamenici n. C.,

t. 790/I. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 946/VI. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci zneužívání a terorisování veřejných a státních orgánů činiteli agrární strany,

t. 790/V. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 889/VIII. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci nepřístojného chování a šlendriánského úřadování zemědělského inspektora Jána Chorváta v Michalovcích,

t. 790/XII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 903/XIV. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci zneužití úřední moci vedoucím notářem Myronem Čollákem v Michalovcích,

t. 790/XIII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 946/XIV. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci nepřijímání Slováků-učňů do Zbrojovky v Brně,

t. 827/III. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/IX. 112, 29. X. 1937; 10.

pro hrubé zneužití úřední moci četn. št. strážm. Karlem Fialou na politickém shromáždění ve Starém,

t. 960/I. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci bití a týrání škol. dítek učitelem Vojtěchem Zemekem na stát. ľud. škole v Myslině, okr. Humenné,

t. 1039/V. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/II. 130, 22. II. 1938; 4.

ve věci bezdůvodné konfiskace orgánu mladé autonomistické generace "Nástupu",

t. 1080/I. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1185/VI. 129, 27. I. 1938; 8.

ve věci censurované resoluce okres. organisace Hlinkovy slovenské ľudové strany v Humenném,

t. 1216/III. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1288/XI. 145, 5. IV. 1938; 4.

ve věci surového útoku četnického strážmistra Tomáška v Ložíně,

t. 1216/XVI. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1382/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci zneužití čsl. rozhlasu a Č. T. K. k účelům stranicko-agitačním,

t. 1308/V. 147, 26. IV. 1938; 8.

ve věci škandálního chování se podnotáře Mikuláše Pátka v Parchovianech (okr. Trebišov),

t. 1308/VIII. 147, 26. IV. 1938; 8.

ve věci politisování a hrubého zneužívání úřední moci četnictvem v Parchovianech (okr. Trebišov),

t. 1308/X. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XXI. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci surového zneužití úřední moci vrch. četnickým strážmistrem Rud. Pajerem ve Vinné (okr. Michalovce),

t. 1347/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci četnického praporčíka Šedého v Čergově pro zneužití úřední moci a pro volební teror,

t. 1405/IV. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci surového zneužití úřední moci a volebního teroru vedoucího notáře Ondřeje Vojtuna v Ohradzanech (okr. Humenné),

t. 1405/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci surového zneužití úřední moci a škandálního chování správce školy Müllera ve Vrbovci na přednášce o branné výchově,

t. 1405/VIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci zneužívání okres. hejtmanů a obecních notářů politickými stranami k agitačním volebním úkonům,

t. 1405/XII. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci politisování a zneužívání úřední moci velitele četnické stanice, vrch. četn. strážmistra Koláčka v Snině,

t. 1405/XIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Košicích (přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 18.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

kraj. soud v Košicích (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 20.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

113, 4. XI. 1937; 5.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

116, 27. XI. 1937; 5.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

123, 9. XII. 1937; 4.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 2, resp. utrhání na cti podle § 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

136, 8. III. 1938; 3.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

142, 18. III. 1938; 3.ISP (příhlásit)