Karl Gruber

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GRUBER Karl

VIII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Interpelace:

o protizákonném jednání soudce dr Souhrady u tachovského okresního soudu,

t. 521/IX. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 630/XI. 62, 15. X. 1936; 4.

o nesociálním jednání vimperského ředitelství státních lesů,

t. 586/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/X. 68, 1. XII. 1936; 94.

o trýznivých obžalobách podle zákona na ochranu republiky proti hladovějícím nezaměstnaným,

t. 603/XXI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/III. 76, 21. I. 1937; 7.

o stranickém podporování německé sociálně demokratické strany dělnické četnictvem v Neštinách,

t. 613/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/VIII. 80, 18. II. 1937; 4.

o bezdůvodném rozpuštění schůze v Tachově,

t. 639/VI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/III. 82, 25. II. 1937; 3.

že haselbašská místní skupina "Národní jednoty pošumavské" rozdílela pobuřující letáky,

t. 667/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XVII. 86, 11. III. 1937; 4.

o jednojazyčném českém styku s živnostenskými společenstvy,

t. 673/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 848/XIX. 91, 9. IV. 1937; 3.

o převzetí elektrárny v Nových Hradech českobudějovickým "Povltavským elektrárenským svazem, spol. s r. o.",

t. 675/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXVI. 88, 31. III. 1937; 4.

o nedostatečném přídělu potravinových a chlebových poukázek v obci Zhůří n. Úhlavou,

t. 737/VIII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 916/X. 100, 3. VI. 1937; 4.

že českobudějovický krajský soud porušil jazykový zákon

t. 790/XVI. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/I. 100, 3. VI. 1937; 4.

že orgány četnické stanice v Srní, okr. Kašp. Hory, vyslovují neodůvodněná podezření,

t. 847/IX. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/V. 112, 29. X. 1937; 10.

že orgány četnické stanice a stát. policie ve Volarech neprávem omezují svobodu cestování a proti zákonu provádějí osobní prohlídky a zabavování,

t. 864/XV. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1063/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

že se ve skladišti nákladů na nádraží ve Stříbře trpí stranická reklama,

t. 888/XVI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

že zaměstnanci poštovního úřadu v Rabštejně nad Střelou v soud. okr. manětínském neznají němčiny,

t. 918/XVIII. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1063/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

že lesní správa v Schönwaldě u Tachova proti zákonu odepřela přijmouti příslušníky sudetskoněmecké strany jako lesní dělníky,

t. 960/X. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1076/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že se porušuje jazykový zákon jednojazyčnými českými nápisy ve stát. autobuse D 32.050 na trati z Plané do Tachova,

t. 960/XI. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1092/II. 115, 15. XI. 1937; 3.

o protizákonném chování orgánů expositury stát. policie ve Vyšším Brodě,

t. 1115/XIII. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1257/VII. 136, 8. III. 1938; 43.

že na nádraží v Plané a Tachově jsou umístěny jen české orientační tabule,

t. 1208/XVI. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1331/XI. 148, 10. V. 1938; 6.

o protizákonném škrtnutí dělníků z vyživovací akce a o nepatřičném chování úředníka Babky u okres. zprostředkovatelny práce v Kaplicích,

t. 1327/X. 147, 26. IV. 1938; 8.

o nepatřičném zacházení aktuára Hummla, správce stát. policej. úřadu v Prachaticích, s říšskoněmeckou stát. příslušnicí pí. Kristinou Rennerovou,

t. 1339/VI. 148, 10. V. 1938; 6.ISP (příhlásit)