ThDr.PhDr. Štefan Fencik

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FENCIK Štefan A., Dr.

XXII. voleb. kraj. X

NSj, RNS, mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Vystoupil z klubu poslanců národního sjednocení 3. XI. 1937.

114, 9. XI. 1937; 4.

Stal se členem klubu posl. Nár. ligy a RNS.

115, 15. XI. 1937; 17.

Zbaven mandátu 20. I. 1939 v důsledku rozpuštění politických stran na Podkarpatské Rusi.

Návrh iniciativní:

o ústavě samosprávné Podkarpatské Rusi, t. 624.

61, 8. X. 1936; 34.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 15.

o návrhu sen. dr Miloty, dr Kloudy, Pichla a Hubky, aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (t. 313).

31, 5. III. 1936; 9.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

106, 17. VI. 1937; 15.

Interpelace:

o učebnicích,

t. 141/VII. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 304/IV. 29, 27. II. 1936; 4.

o kolonistech,

t. 141/VIII. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 378/X. 36, 21. IV. 1936; 5.

o ruských svátcích,

t. 141/IX. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/X. 32, 17. III. 1936; 5.

o firmě "Latorica" a o pozemkové reformě,

t. 141/X. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 378/XI. 36, 21. IV. 1936; 5.

o ruských vystěhovalcích,

t. 141/XI. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 378/II. 36, 21. IV. 1936; 5.

o vybudování vesnic zničených za války a o pomoci válečným poškozencům,

t. 141/XII. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/XIII. 32, 17. III. 1936; 5.

o novinářství,

t. 141/XIII. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/XIV. 32, 17. III. 1936; 5.

o hymně,

t. 141/XIV. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 387/V. 36, 21. IV. 1936; 5.

o poslaneckých a senátorských mandátech,

t. 141/XV. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 387/I. 36, 21. IV. 1936; 5.

o úředním jazyku,

t. 147/I. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 378/I. 36, 21. IV. 1936; 5.

o autonomii Podk. Rusi,

t. 147/II. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 340/XV. 32, 17. III. 1936; 5.

o jmenování učitelů pro ruské školy,

t. 210/II. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 284/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

o profesorských aspirantech,

t. 258/I. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 340/I. 32, 17. III. 1936; 5.

o zabavení časopisu "Náš Puť",

t. 258/VI. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 387/IV. 36, 21. IV. 1936; 5.

o podkarpatoruských studentech,

t. 330/III. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 589/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o lesnické škole ve Svalavě na Podkarpatské Rusi,

t. 330/IV. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 589/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

o neplatnosti Generálního statutu,

t. 388/I. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 623/II. 61, 8. X. 1936; 34.

o amnestii presidenta Osvoboditele pro Podkarpatskou Rus,

t. 388/III. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 623/III. 61, 8. X. 1936; 34.

o učebnicích a vyučovacím jazyku ve školách na Podkarpatské Rusi,

t. 388/XIII. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 623/XVIII. 61, 8. X. 1936; 34.

o ochraně lovu a náhradě škod způsobených divokou zvěří na Podkarpatské Rusi,

t. 424/XIV. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 623/I. 61, 8. X. 1936; 34.

o spekulaci s kukuřicí na Podkarpatské Rusi,

t. 446/IX. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 636/IX. 62, 15. X. 1936; 4.

o přijímání karpatských Rusů do služby ve finančních úřadech na Podkarpatské Rusi,

t. 446/X. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 636/X. 62, 15. X. 1936; 4.

o překládání úředníků, podkarpatských Rusů, na jiná služební místa.

t. 523/II. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 636/II. 62, 15. X. 1936; 4.

o zabavení časopisu "Naš Puť",

t. 649/I. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 713/I. 75, 17. XII. 1936; 8.

o konfiskacích listu "Náš Puť" v Užhorodě č. 66, 124 a 149,

t. 678/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 791/I. 82, 25. II. 1937; 3.

o povolování politických schůzí na Podkarpatské Rusi,

t. 678/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/IV. 88, 31. III. 1937; 4.

o zásobování Podkarpatské Rusi kukuřicí,

t. 678/VIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/XIII. 88, 31. III. 1937; 4,

o karpatoruské vysokoškolské mládeži,

t. 737/I. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 857/I. 92, 15. IV. 1937; 3.

o katastrofálním stavu verchovinského obyvatelstva na Podkarpatské Rusi,

t. 737/II. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/X. 98, 20. V. 1937; 4.

o stavbách železnic na Podkarpatské Rusi,

t. 737/III. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/XI. 98, 20. V. 1937; 4.

o ředitelích středních ruských škol na Podkarpatské Rusi,

t. 771/V. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 857/II. 92, 15. IV. 1937; 3.

že bylo zakázáno rozšiřovati časopis "Naš Puť" a kalendář na r. 1937 Ruské národně-autonomní strany,

t. 897/II. 85, 5. III. 1937; 45.

odpov. t. 992/V. 112, 29. X. 1937; 10.

o zneužitích v komposesorátu obce Bilky na Podk. Rusi,

t. 831/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1050/III. 112, 29. X. 1937; 11.

o kritickém stavu výroby vína na Podkarpatské Rusi,

t. 876/IV. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1081/V. 114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci čištění komínů v obcích na Podkarpatské Rusi,

t. 876/V. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1076/I. 112, 29. X. 1937; 11.

o konfiskaci č. 216 časopisu "Náš Puť" v Užhorodě,

t. 876/VI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1038/I. 112, 29. X. 1937; 10.

o zabavení č. 212 časopisu "Náš Puť" v Užhorodě,

t. 876/XII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1038/II. 112, 29. X. 1937; 10.

o neuspokojivém stavu školních budov na Podkarpatské Rusi,

t. 911/XIV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1076/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o vyučování ruštině ve středních školách na Podkarpatské Rusi,

t. 911/XXVI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1081/VI. 114, 9. XI. 1937; 5.

o nákupu knih pro školní a učitelské knihovny,

t. 1196/VIII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o zabavení č. 261 časopisu "Naš Puť" v Užhorodě,

t. 1196/IX. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1288/IV. 145, 5. IV. 1938; 4.

o zabavení č. 246 užhorodského časopisu "Naš Puť",

t. 1196/X. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1288/V. 145, 5. IV. 1938; 4.

o dani z vína pro vlastní potřebu,

t. 1196/XI. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o schůzi rodičů v ruském gymnasiu v Berehově a o nedůstojném chování žáků téhož gymnasia,

t. 1196/XII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o manifestaci Ukrajinců v Užhorodě dne 17. X. 1937,

t. 1196/XIII. 129, 27. I. 1938; 8.

o zavedení připuštěných ruských učebnic do karpatoruských škol a o rozšíření jazykové otázky na Podkarpatské Rusi,

t. 1196/XIV. 129, 27. I. 1938; 8.

o zabavení č. 275 časopisu "Naš Puť" v Užhorodě,

t. 1216/VII. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1307/II. 147, 26. IV. 1938; 8.

o zabavení č. 235 a 238 časopisu "Naš Puť" v Užhorodě,

t. 1220/V. 130, 22. I. 1938; 5.

odpov. t. 1331/II. 148, 10. V. 1938; 6.

že se neprovádí zákon č. 172/1937 Sb. z. a n.,

t. 1250/IX. 136, 8. III. 1938; 3.

o umístění ruské státní obecné školy v Užhorodě,

t. 1258/II. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXXII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o zabavení časopisu "Naš Puť" a o činnosti rozhlasové stanice v Košicích,

t. 1265/II. 143, 29. III. 1938; 4.

o přehmatech s učebnicemi ve školách ve školním okrese ťačovském,

t. 1287/IV. 143, 29. III. 1938; 4.

o udělení podpory řeckokatolickému ruskému reálnému gymnasiu v Prešově,

t. 1287/VI. 143, 29. III. 1938; 4.

o nespravedlivém rozdělování subvencí na kulturní a osvětové účely na Podkarpatské Rusi a zvláště o subvenci spolku A. V. Duchnoviče,

t. 1292/IV. 145, 5. IV. 1938; 4.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Užhorodě (zločin podle § 2, odst. 1 a 2 zák. č. 50/23 Sb. z. a n., přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 5 zák. č. 50/23 Sb. z. a n. a zločin krádeže podle § 333 tr. z., § 48 tr. novely z r. 1908 a § 1 zák. č. 31/23 Sb. z. a. 25, 21. I. 1936; 10.

zpr. t. 734; zprav. J. Lichner; věc vrácena výb. im. k novému projednání.

87, 12. III. 1937; 10.

v důsledku amnestie presidenta republiky odvolána pouze část žádosti, týkající se zločinu podle § 2, odst. 1 a 2 zák. č. 50/23 Sb. a přečinu podle § 14, č. 1 a 5 zák. č. 50/23 Sb.

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj soud v Užhorodě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a in.).

27, 18. II. 1936; 6.

zpr. t. 718; zprav. J. Lichner; vydán.

78, 11. II. 1937; 15.

kraj. soud v Chustu (přečin podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky).

53, 16. VI. 1936; 4.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

98, 20. V. 1937; 4.

kraj. soud v Užhorodě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 729; zprav. J. Lichner; nevydán.

87, 1. III. 1237; 9.

kraj. soud v Užhorodě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 730; zprav. J. Lichner; nevydán.

87, 12. III. 1937; 10.

kraj. soud v Berehově (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 2 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Berehově (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. a přestupek podle § 46 zák. článku XL/1879).

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

okr. soud v Iršavě (přestupek pomluvy podle § 2 a § 14, č. 5 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

116, 27. XI. 1937; 5.

kraj. soud v Užhorodě (zločin krádeže podle §§ 333 tr. z., 48 tr. novely 1908 a § 1 zákona č. 57/36 Sb. z. a n.).

150, 2. VIII. 1938; 8.ISP (příhlásit)