Josef Ešner

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

EŠNER Josef

VIII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), rozp., zásob. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 2. VII. 192, č. 169 Sb. z. a n. o plemenitbě hospodářských zvířat a to koní, skotu, vepřů a ovcí, t. 107.

12, 8. XI. 1935; 31.

na vydání vládního nařízení podle čl. I. zák. ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. VI. 1933, č. 95 Sb. z. a n., a ze dne 15. XI. 1933, č. 206 Sb. z. a n., o slevě pachtovného pro sklizňový rok 1935 v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou, t. 129.

13, 14. XI. 1935; 4.

na vydání vlád. nařízení podle čl. 1 zák. ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., jímž se pozměňuje vlád. nařízení ze dne 24. V. 1928, č. 74 Sb. z. a n., o náhradách pozemkové daně z důvodů živelních škod na zemědělských kulturách a vlád. nařízení ze dne 24. V. 1928, č. 75 Sb. z. a n., o poskytování podpor při živelních pohromách, t. 751.

76, 21. I. 1937; 7.

na vydání vlád. nařízení podle čl. 1 zák. ze dne 21. V. 1934, č. 109 Sb. z. a n., jímž se pozměňuje vlád. nařízení ze dne 29. VII. 1935, č. 168 Sb. z. a n., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů v mlynářství, t. 752.

76, 21. I. 1937; 7.

na vydání zákona o zřízení zemědělských komor, zemědělských zastupitelstev a zemědělských společenstev, t. 1452. (netištěno).

na vydání zákona o ochraně živočišné výroby, t. 1461. (netištěno).

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 68.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 103.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 42.ISP (příhlásit)