Andrej Cvinček

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CVINČEK Andrej,

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult. a zdrav.

Zvolen provisorně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

1, 28. X. 1945; 18; 19.

Zvolen definitivně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 237.

36, 5. III. 1946; 3.ISP (příhlásit)