Alois Čížek

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČÍŽEK Alois

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp. a vnitř. bezp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 317.

45, 9. IV. 1946; 5.

Interpelace:

ve věci odnacisování systému vedení "České sociální pomoci",

t. 99. 21, 15. I. 1946; 4.

odpov. t. 389. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)