Václav Cipro

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CIPRO Václav

(ÚRO) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a úst.-práv.

Návrhy resoluční:

k t. 30-34. 15, 13. XII. 1945; 27.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 32

(zákon o rodinných přídavcích někt. osob pojištěných pro případ nemoci).

14, 12. XII. 1945; 21.

soc.-pol. výb. zpr. t. 447

(inic. návrh Zápotockého, E. Erbana, Vandrovce, Vojance, Dvorína, Weisse a druhů na vydání zákona o jednotné odborové organisaci).

53, 16. V. 1946; 38.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odstranění křivd a o někt. ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociál. pojištění (t. 190).

35, 28. II. 1946; 33.ISP (příhlásit)