Josef Čihák

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČIHÁK Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp., úst.-práv. a živn.

Interpelace:

ve věci konfiskace zemědělského majetku rodiny býv. barona ing. Ervína Nádherného,

t. 433. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)