Vladimír Červenka

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1960

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERVENKA Vladimír

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., inkompat. (náhr.), prům. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 446.

(návrh Dohody o Evropské uhelné organisaci).

53, 16. V. 1946; 34.ISP (příhlásit)