František Čáp

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČÁP František

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. verifik., vnitř. bezp. a úst.-práv.ISP (příhlásit)